English צור קשר מאמרים ופירסומים תחומי עיסוק עורכי הדין אודות דף הבית
ד. פוטשבוצקי
משרד עו"ד
נוסד 1954

תחומי עיסוק


תחומי המס

משרדנו עוסק בכל תחומי המיסוי הישיר והעקיף, לרבות, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינ"ל, מס קניה, מחלוקות בענייני מסים‏ ומקלטי מס.

התכנון
המשרד מלווה את לקוחותיו מרגע תחילת הפעילות העסקית, במציאת דרכים לגיטימיות להפחתה אופטימלית של חבות המס בכל תחומי המיסוי הרלוונטיים לפעילותם - במיסוי ישיר ובמיסוי עקיף, בפעילות בארץ ובחו"ל.
כך זוכה הלקוח לבחינת כל היבטי המיסוי הקיימים, ולבדיקת ההשפעות ההדדיות ביניהם.

פנייה לרשות המסים לקבלת החלטות מקדמיות
לאחר בחינת פעילותו העסקית של הלקוח, ובהתייעצות מלאה אתו, נבחרת על ידי המשרד דרך הפעולה, ומוצעת אפשרות לפנות לרשות המסים לקבלת אישורה לתוצאות המס של דרך פעולה זו, הן במישור המיסוי הישיר והן במישור המיסוי העקיף.
במסגרת פניית המשרד לרשות המסים, נכתבת בקשה מנומקת ומפורטת על בסיס החקיקה, פרשנותה וההלכה הפסוקה, ומנוהל משא ומתן עם הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים לקבלת התוצאה הטובה ביותר ללקוח.
בדרך זו מושגת ללקוח רמת הוודאות הגבוהה ביותר בסוגיות המיסוי הנבחנות.

ייצוג נישומים בהליכים מנהליים
המשרד פועל עבור לקוחותיו, הנדרשים לסיוע בשעה שרשות המסים עורכת ביקורת על פעילותם העסקית.
בשלב זה מלווה המשרד את הלקוח, תוך שיתוף פעולה מלא עם רואי החשבון שלו, בהתייעצות השוטפת כמו-גם בייצוג מול רשות המסים. אם לא הושגה הסכמה בשלב הביקורת ומוצאת שומה - מטפל המשרד בהגשת השגה מפורטת ומנומקת עליה.
בהמשך מנהל המשרד דיונים מקצועיים עם כל הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים.
בעת ניהול הליך ההשגה שם המשרד דגש מיוחד על הכנת התשתית הראייתית והמשפטית, הן לצורך הגעה להסכם עם הרשות והן במבט לעתיד, במידה שיתברר הצורך להגיש ערעור לבית המשפט (או ערר לוועדת הערר).

ייצוג בהליכים משפטיים
המשרד מייצג את לקוחותיו בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים במקרה שמתעוררת מחלוקת מהותית מול רשות המסים, בין לצורך הגעה להסכם פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, ובין לצורך הגעה להכרעה משפטית בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון.

 

D. Potchebutzky Law Offices
7 Metzada st. Bnei-Brak 5126112. B.S.R 4 tower, 14th floor, Israel
Tel: +972-3-6956699    Fax: +972-3-6959696
ד. פוטשבוצקי, משרד עורכי דין
מגדל בסר 4 קומה 14, רח' מצדה 7, בני ברק 5126112
טל': 972-3-6956699+ פקס': 972-3-6959696+
Du har fundet stedet for alle dine Syracuse billige fodboldtrojer. Skryn din SU Orange hengivenhed med et Syracuse University Fodboldtrojer tilbud. Shop Nebraska Fodboldtrojer pa den officielle nba trojer Huskers Shop med UNL Nike Football Jersey og Nebraska Ishockey trojer NHL Uniform for fans og alumni. Shop Florida Gators Fodboldtrojer pa ishockey toj den officielle butik ved University baseball troje of Florida, hvor du kan finde de mest efterspurgte billige moncler jakker stilarter af Gators.